Łączenie się z siecią Tor

Pick a way to connect OnionShare to Tor by clicking the Tor onion icon in the bottom right of the OnionShare window to open the Tor Settings tab.

_images/tor-settings.png

Use the Tor version built into OnionShare

Jest to domyślny, najprostszy i najbardziej niezawodny sposób, w jaki OnionShare łączy się z siecią Tor. Z tego powodu jest on zalecany dla większości użytkowników.

Po otwarciu OnionShare, uruchamia on skonfigurowany proces „tor” w tle, z którego może korzystać. Nie koliduje on z innymi procesami tor na twoim komputerze, więc możesz samodzielnie używać przeglądarki Tor lub systemu tor.

Getting Around Censorship

If your access to the internet is censored, you can configure OnionShare to connect to the Tor network using Tor bridges. If OnionShare connects to Tor without one, you don’t need to use a bridge.

To use a bridge, open the Tor Settings tab. You must select „Use the Tor version built into OnionShare” and check the „Use a bridge” checkbox.

Try using a built-in bridge first. Using obfs4 or snowflake bridges is recommended over using meek-azure.

_images/tor-settings-bridges.png

If using a built-in bridge doesn’t work, you can request a bridge from torproject.org. You will have to solve a CAPTCHA in order to request a bridge. (This makes it more difficult for governments or ISPs to block access to Tor bridges.)

_images/tor-settings-moat.png

You also have the option of using a bridge that you learned about from a trusted source.

Spróbuj automatycznej konfiguracji przy pomocy Tor Browser

Jeśli pobrałeś przeglądarkę Tor i nie chcesz, aby działały dwa procesy tor, możesz użyć procesu tor z przeglądarki Tor. Pamiętaj, że aby to zadziałało, musisz mieć otwartą przeglądarkę Tor w tle podczas korzystania z OnionShare.

Używanie systemowego tor w systemie Windows

To dość zaawansowane. Musisz wiedzieć, jak edytować pliki tekstowe i robić różne rzeczy jako administrator.

Pobierz paczkę Tor Windows Expert Bundle z. Wyodrębnij skompresowany plik i skopiuj rozpakowany folder do C:\Program Files (x86)\ Zmień nazwę wyodrębnionego folderu zawierającego Data i Tor na tor-win32.

Utwórz hasło portu sterowania. (Użycie 7 słów w sekwencji, takiej jak „comprised stumble rummage work avenging construct volatile” to dobry pomysł na hasło.) Teraz otwórz wiersz poleceń (cmd) jako administrator i użyj tor. exe --hash-password aby wygenerować hash hasła. Na przykład:

cd "C:\Program Files (x86)\tor-win32\Tor"
tor.exe --hash-password "comprised stumble rummage work avenging construct volatile"

Zahashowane hasło jest wyświetlane po kilku ostrzeżeniach (które można zignorować). W przypadku powyższego przykładu jest to 16:00322E903D96DE986058BB9ABDA91E010D7A863768635AC38E213FDBEF.

Teraz utwórz nowy plik tekstowy w C:\Program Files (x86)\tor-win32\torrc i umieść w nim zahashowane hasło, zastępując HashedControlPassword tym, który właśnie wygenerowałeś:

ControlPort 9051
HashedControlPassword (the hash you generate from the password you picked above)

W wierszu poleceń administratora zainstaluj tor jako usługę, używając odpowiedniego pliku torrc, który właśnie utworzyłeś (jak opisano w https://2019.www.torproject.org/docs/faq.html.en#NTService). Jak poniżej:

tor.exe --service install -options -f "C:\Program Files (x86)\tor-win32\torrc"

Systemowy proces tor działa teraz w systemie Windows!

Otwórz OnionShare i kliknij w nim ikonę „⚙”. W sekcji „W jaki sposób OnionShare powinien połączyć się z siecią Tor?” wybierz „Połącz za pomocą portu sterowania” i ustaw „Port sterowania” na 127.0.0.1 oraz „Port” na 9051. W sekcji „Ustawienia uwierzytelniania sieci Tor” wybierz „Hasło” i ustaw hasło na hasło portu sterowania wybrane powyżej. Kliknij przycisk „Sprawdź połączenie z siecią Tor”. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinieneś zobaczyć „Połączono z kontrolerem Tor”.

Używanie systemowego tor w systemie macOS

Najpierw zainstaluj Homebrew, jeśli jeszcze go nie masz, a następnie zainstaluj Tora:

brew install tor

Teraz skonfiguruj Tora, aby zezwalał na połączenia z OnionShare:

mkdir -p /usr/local/var/run/tor
chmod 700 /usr/local/var/run/tor
echo 'SOCKSPort 9050' >> /usr/local/etc/tor/torrc
echo 'ControlPort unix:"/usr/local/var/run/tor/control.socket"' >> /usr/local/etc/tor/torrc

Uruchom systemową usługę Tor:

brew services start tor

Otwórz OnionShare i kliknij w nim ikonę „⚙”. W sekcji „W jaki sposób OnionShare powinien połączyć się z siecią Tor?” wybierz „Połącz używając pliku socket” i ustaw plik gniazda na /usr/local/var/run/tor/control.socket. W sekcji „Ustawienia uwierzytelniania sieci Tor” wybierz „Bez uwierzytelniania lub uwierzytelnianie za pomocą cookie”. Kliknij przycisk „bierz „Hasło” i ustaw hasło na hasło portu sterowania wybrane powyżej. Kliknij przycisk „Sprawdź połączenie z siecią Tor”.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinieneś zobaczyć „Połączono z kontrolerem Tor”.

Używanie systemowego tor w systemie Linux

Najpierw zainstaluj pakiet tor. Jeśli używasz Debiana, Ubuntu lub podobnej dystrybucji Linuksa, zaleca się użycie oficjalnego repozytorium Projektu Tor.

Następnie dodaj swojego użytkownika do grupy, która uruchamia proces tor (w przypadku Debiana i Ubuntu, debian-tor) i skonfiguruj OnionShare, aby połączyć z Twoim systemem sterujący plik gniazda tor.

Dodaj swojego użytkownika do grupy debian-tor, uruchamiając to polecenie (zamień username na swoją rzeczywistą nazwę użytkownika):

sudo usermod -a -G debian-tor username

Zrestartuj swój komputer. Po ponownym uruchomieniu otwórz OnionShare i kliknij w nim ikonę „⚙”. W sekcji „W jaki sposób OnionShare powinien połączyć się z siecią Tor?” wybierz „Połącz używając pliku socket”. Ustaw plik gniazda na /var/run/tor/control. W sekcji „Ustawienia uwierzytelniania Tor” wybierz „Bez uwierzytelniania lub uwierzytelnianie za pomocą cookie”. Kliknij przycisk „Sprawdź połączenie z siecią Tor”.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinieneś zobaczyć „Połączono z kontrolerem Tor”.