Λάβετε βοήθεια

Διαβάστε την ιστοσελίδα

Θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τη χρήση του OnionShare. Ερευνήστε πρώτα όλες τις ενότητες για να βρείτε σχετικές απαντήσεις.

Ελέγξτε τα ζητήματα στο GitHub

If it isn’t on the website, please check the GitHub issues. It’s possible someone else has encountered the same problem and either raised it with the developers, or maybe even posted a solution.

Υποβάλετε ένα ζήτημα

If you are unable to find a solution, or wish to ask a question or suggest a new feature, please submit an issue. This requires creating a GitHub account.

Γίνετε μέλος της ομάδας Keybase

Δείτε:ref:collaborating σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στην ομάδα Keybase για τη συζήτηση του έργου.