Τεκμηρίωση OnionShare

_images/tabs.png

Το OnionShare είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει τον ανώνυμο διαμοιρασμό αρχείων με ασφάλεια, τη φιλοξενία ιστοτόπων και να συνομιλείτε με φίλους χρησιμοποιώντας το δίκτυο Tor.