Προχωρημένη χρήση

Αποθήκευση καρτελών

Από προεπιλογή, τα πάντα στο OnionShare είναι προσωρινά. Εάν κλείσετε μια καρτέλα OnionShare, η διεύθυνσή της δεν θα υπάρχει πλέον και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Μερικές φορές ίσως χρειαστείτε μια ποιο μόνιμη υπηρεσία OnionShare. Είναι χρήσιμο εάν θέλετε να φιλοξενήσετε έναν ιστότοπο που θα είναι διαθέσιμος στην ίδια διεύθυνση OnionShare ακόμα και αν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Για να διατηρήσετε οποιαδήποτε καρτέλα, επιλέξτε το «Αποθήκευση αυτής της καρτέλας και αυτόματη έναρξη με το OnionShare» πριν ξεκινήσετε τον διακομιστή. Όταν αποθηκεύεται μια καρτέλα, εμφανίζεται ένα μώβ εικονίδιο καρφίτσωσης στα αριστερά της κατάστασης του διακομιστή.

_images/advanced-save-tabs.png

Όταν κάνετε έξοδο από το OnionShare και άνοιγμα ξανά, οι αποθηκευμένες καρτέλες σας θα ξεκινήσουν ανοιχτές. Θα πρέπει να εκκινήσετε χειροκίνητα την κάθε υπηρεσία, αλλά θα ξεκινήσουν με την ίδια διεύθυνση OnionShare και ιδιωτικό κλειδί.

Εάν αποθηκεύσετε μια καρτέλα, ένα αντίγραφο κλειδιού της υπηρεσίας onion της καρτέλας, θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του OnionShare.

Απενεργοποίηση ιδιωτικού κλειδιού

Από προεπιλογή, όλες οι υπηρεσίες OnionShare προστατεύονται με ένα ιδιωτικό κλειδί, το οποίο ονομάζεται «πιστοποίηση πελάτη».

Κατά την περιήγηση σε μια υπηρεσία OnionShare με το Tor Browser, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το ιδιωτικό κλειδί.

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε η υπηρεσία σας OnionShare να είναι δημόσια προσβάσιμη, ή να μπορεί κάποιος να σας στέλνει με ασφάλεια και ανώνυμα, αρχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι καλύτερα να απενεργοποιήσετε το ιδιωτικό κλειδί.

Για να απενεργοποιήσετε το ιδιωτικό κλειδί για οποιαδήποτε καρτέλα, τσεκάρετε το πλαίσιο «Δημόσια υπηρεσία OnionShare (απενεργοποιεί το ιδιωτικό κλειδί)» πριν από την εκκίνηση του διακομιστή. Τότε ο διακομιστής θα είναι δημόσιος και δεν θα χρειάζεται ιδιωτικό κλειδί για να τον εμφανίσετε στο Tor Browser.

Προσαρμοσμένοι Τίτλοι

Από προεπιλογή, όταν κάποιος φορτώσει μια υπηρεσία OnionShare στο Tor Browser, βλέπει τον προεπιλεγμένο τίτλο για τον τύπο της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, ο προεπιλεγμένος τίτλος μιας υπηρεσίας συνομιλίας είναι «OnionShare Συνομιλία».

Αν θέλετε να επιλέξετε έναν προσαρμοσμένο τίτλο, ορίστε την ρύθμιση «Προσαρμοσμένος τίτλος» πριν εκκινήσετε τον διακομιστή σας.

Προγραμματισμένες ώρες

Το OnionShare υποστηρίζει την προγραμματισμένη έναρξη και διακοπή υπηρεσιών του. Πρίν την έναρξη του διακομιστή, κάντε κλικ στο «Εμφάνιση προχωρημένων ρυθμίσεων» της καρτέλας και επιλέξτε την επιλογή «Προγραμματισμένη εκκίνηση», την επιλογή «Προγραμματισμένος τερματισμός» ή και τις δύο. Έπειτα, ρυθμίστε την ημερομηνία και ώρα όπως θέλετε.

Εάν έχετε προγραμματίσει την εκκίνηση της υπηρεσίας, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί «Εκκίνηση διαμοιρασμού», τότε θα εμφανιστεί ένα χρονόμετρο. Εάν έχετε προγραμματίσει τον τερματισμό υπηρεσιών, θα δείτε ένα χρονόμετρο με αντίστροφη μέτρηση έως τη λήξη.

Ο προγραμματισμός ενεργοποίησης της υπηρεσίας διαμοιρασμού του OnionShare μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης όπου θα γίνει δηλαδή η ενεργοποίηση διαμοιρασμού αρχείων σας σε χρόνο που θα ορίσετε σε περίπτωση που σας συμβεί κάτι. Εάν δεν σας συμβεί τίποτα μπορείτε να ακυρώσετε την υπηρεσία πριν αυτή ξεκινήσει.

_images/advanced-schedule-start-timer.png

Ο προγραμματισμένος τερματισμός της υπηρεσίας διαμοιρασμού OnionShare, περιορίζει το χρόνο έκθεσής σας, όπως εάν επιθυμείτε τον διαμοιρασμό μυστικών αρχείων στο Διαδίκτυο για συγκεκριμένο χρόνο.

_images/advanced-schedule-stop-timer.png

Περιβάλλον γραμμής εντολών

Σε μια εναλλακτική του γραφικού περιβάλοντος, το OnionShare διαθέτει λειτουργία με γραμμή εντολών.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την έκδοση με γραμμή εντολών του OnionShare με χρήση του pip3:

pip3 install --user onionshare-cli

Υπενθυμίζεται ότι πάντοτε χρειάζεται η εγκατάσταση των πακέτων του tor. Σε macOS, εγκαταστήστε το με: brew install tor

Και εκτελέστε όπως:

onionshare-cli --help

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάστασή του σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, ανατρέξτε στο αρχείο CLI readme file στο αποθετήριο git.

Εάν κάνετε εγκατάσταση του OnionShare με χρήση πακέτου του Linux Snapcraft, εκτελέστε την εντολή onionshare.cli για πρόσβαση στο περιβάλλον γραμμής εντολών.

Χρήση

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην τεκμηρίωση της γραμμής εντολών με onionshare --help:

$ onionshare-cli --help
╭───────────────────────────────────────────╮
│  *      ▄▄█████▄▄      *  │
│        ▄████▀▀▀████▄   *     │
│       ▀▀█▀    ▀██▄       │
│   *   ▄█▄     ▀██▄       │
│      ▄█████▄     ███    -+- │
│       ███     ▀█████▀      │
│       ▀██▄     ▀█▀       │
│     *  ▀██▄    ▄█▄▄   *    │
│ *       ▀████▄▄▄████▀        │
│         ▀▀█████▀▀         │
│       -+-           *   │
│  ▄▀▄        ▄▀▀ █         │
│  █ █   ▀     ▀▄ █         │
│  █ █ █▀▄ █ ▄▀▄ █▀▄ ▀▄ █▀▄ ▄▀▄ █▄▀ ▄█▄  │
│  ▀▄▀ █ █ █ ▀▄▀ █ █ ▄▄▀ █ █ ▀▄█ █  ▀▄▄  │
│                      │
│         v2.4.1          │
│                      │
│     https://onionshare.org/     │
╰───────────────────────────────────────────╯

usage: onionshare-cli [-h] [--receive] [--website] [--chat] [--local-only] [--connect-timeout SECONDS] [--config FILENAME] [--persistent FILENAME] [--title TITLE] [--public]
           [--auto-start-timer SECONDS] [--auto-stop-timer SECONDS] [--no-autostop-sharing] [--data-dir data_dir] [--webhook-url webhook_url] [--disable-text]
           [--disable-files] [--disable_csp] [--custom_csp custom_csp] [-v]
           [filename ...]

positional arguments:
 filename         List of files or folders to share

optional arguments:
 -h, --help        show this help message and exit
 --receive         Receive files
 --website         Publish website
 --chat          Start chat server
 --local-only       Don't use Tor (only for development)
 --connect-timeout SECONDS
              Give up connecting to Tor after a given amount of seconds (default: 120)
 --config FILENAME     Filename of custom global settings
 --persistent FILENAME   Filename of persistent session
 --title TITLE       Set a title
 --public         Don't use a private key
 --auto-start-timer SECONDS
              Start onion service at scheduled time (N seconds from now)
 --auto-stop-timer SECONDS
              Stop onion service at schedule time (N seconds from now)
 --no-autostop-sharing   Share files: Continue sharing after files have been sent (default is to stop sharing)
 --data-dir data_dir    Receive files: Save files received to this directory
 --webhook-url webhook_url
              Receive files: URL to receive webhook notifications
 --disable-text      Receive files: Disable receiving text messages
 --disable-files      Receive files: Disable receiving files
 --disable_csp       Publish website: Disable the default Content Security Policy header (allows your website to use third-party resources)
 --custom_csp custom_csp  Publish website: Set a custom Content Security Policy header
 -v, --verbose       Log OnionShare errors to stdout, and web errors to disk