Προχωρημένη χρήση

Αποθήκευση καρτελών

Από προεπιλογή, τα πάντα στο OnionShare είναι προσωρινά. Εάν κλείσετε μια καρτέλα OnionShare, η διεύθυνσή της δεν θα υπάρχει πλέον και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Μερικές φορές ίσως χρειαστείτε μια ποιο μόνιμη υπηρεσία OnionShare. Είναι χρήσιμο εάν θέλετε να φιλοξενήσετε έναν ιστότοπο που θα είναι διαθέσιμος στην ίδια διεύθυνση OnionShare ακόμα και αν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Για να διατηρήσετε οποιαδήποτε καρτέλα, επιλέξτε το «Αποθήκευση αυτής της καρτέλας και αυτόματη έναρξη με το OnionShare» πριν ξεκινήσετε τον διακομιστή. Όταν αποθηκεύεται μια καρτέλα, εμφανίζεται ένα μώβ εικονίδιο καρφίτσωσης στα αριστερά της κατάστασης του διακομιστή.

_images/advanced-save-tabs.png

Όταν κάνετε έξοδο από το OnionShare και άνοιγμα ξανά, οι αποθηκευμένες καρτέλες σας θα ξεκινήσουν ανοιχτές. Θα πρέπει να εκκινήσετε χειροκίνητα την κάθε υπηρεσία, αλλά θα ξεκινήσουν με την ίδια διεύθυνση και κωδικό OnionShare.

Εάν αποθηκεύσετε μια καρτέλα, ένα αντίγραφο κλειδιού της υπηρεσίας onion της καρτέλας, θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του OnionShare.

Απενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης

Από προεπιλογή, οι υπηρεσίες OnionShare προστατεύονται με το όνομα χρήστη onionshare και έναν τυχαίο κωδικό πρόσβασης. Με τη χρήση 20 λανθασμένων προσπαθειών, η υπηρεσία onion διακόπτεται αυτόματα για να αποφευχθεί μια επίθεση brute force κατά της υπηρεσίας OnionShare.

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε η υπηρεσία OnionShare να είναι δημόσια προσβάσιμη, ή να ρυθμίσετε την υπηρεσία λήψης OnionShare ώστε να μπορεί κάποιος να σας στέλνει με ασφάλεια και ανώνυμα αρχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι καλύτερα να απενεργοποιήσετε εντελώς τον κωδικό πρόσβασης. Εάν δεν το κάνετε αυτό, κάποιος μπορεί να αναγκάσει τον διακομιστή σας να σταματήσει απλά κάνοντας 20 λανθασμένες δοκιμές για τον κωδικό πρόσβασής σας, ακόμη και αν γνωρίζουν τον σωστό.

Για απενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης των καρτελών, επιλέξτε το «Χωρίς χρήση κωδικού πρόσβασης» πρίν την έναρξη του διακομιστή. Τότε ο διακομιστής θα είναι δημόσιος χωρίς κωδικό πρόσβασης.

Προγραμματισμένες ώρες

Το OnionShare υποστηρίζει την προγραμματισμένη έναρξη και διακοπή υπηρεσιών του. Πρίν την έναρξη του διακομιστή, κάντε κλικ στο «Εμφάνιση προχωρημένων ρυθμίσεων» της καρτέλας και επιλέξτε το «Προγραμματισμένη εκκίνηση», «Προγραμματισμένος τερματισμός» ή και τα δύο, ρυθμίζοντας ημερομηνία και ώρα αντίστοιχα.

Εάν προγραμματίσατε την εκκίνηση της υπηρεσίας, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί «Εκκίνηση διαμοιρασμού» θα δείτε την εμφάνιση ενός χρονόμετρου. Εάν προγραμματίσατε τερματισμό υπηρεσιών, θα δείτε ένα χρονόμετρο με αντίστροφη μέτρηση έως τη λήξη.

Ο προγραμματισμός ενεργοποίησης της υπηρεσίας διαμοιρασμού του OnionShare μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης όπου θα γίνει δηλαδή η ενεργοποίηση διαμοιρασμού αρχείων σας σε χρόνο που θα ορίσετε σε περίπτωση που σας συμβεί κάτι. Εάν δεν σας συμβεί τίποτα μπορείτε να ακυρώσετε την υπηρεσία πριν αυτή ξεκινήσει.

_images/advanced-schedule-start-timer.png

Η προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας διαμοιρασμού OnionShare, είναι χρήσιμη για τον περιορισμό της έκθεσής σας, όπως εάν επιθυμείτε τον διαμοιρασμό κρυφών αρχείων στο Διαδίκτυο για συγκεκριμένο χρόνο.

_images/advanced-schedule-stop-timer.png

Περιβάλλον γραμμής εντολών

Σε μια εναλλακτική του γραφικού περιβάλοντος, το OnionShare διαθέτει λειτουργία με γραμμή εντολών.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την έκδοση με γραμμή εντολών του OnionShare με χρήση του pip3:

pip3 install --user onionshare-cli

Υπενθυμίζεται ότι πάντοτε χρειάζεται η εγκατάσταση των πακέτων του tor. Σε macOS, εγκαταστήστε το με: brew install tor

Και εκτελέστε όπως:

onionshare-cli --help

Εάν κάνετε εγκατάσταση του OnionShare με χρήση πακέτου του Linux Snapcraft, εκτελέστε την εντολή onionshare.cli για πρόσβαση στο περιβάλλον γραμμής εντολών.

Χρήση

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην τεκμηρίωση της γραμμής εντολών με onionshare --help:

$ onionshare-cli --help
OnionShare 2.3 | https://onionshare.org/

          @@@@@@@@@
        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      ___    _
       @@@@@@     @@@@@@@@@@@@@     / _ \   (_)
    @@@@  @        @@@@@@@@@@@    | | | |_ __ _ ___ _ __
   @@@@@@@@          @@@@@@@@@@    | | | | '_ \| |/ _ \| '_ \
  @@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@   \ \_/ / | | | | (_) | | | |
 @@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@    \___/|_| |_|_|\___/|_| |_|
   @@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@@@@  _____ _
   @@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@   / ___| |
   @@@@@@@@@@          @@@@@@@@    \ `--.| |__  __ _ _ __ ___
   @@@@@@@@@@@        @  @@@@     `--. \ '_ \ / _` | '__/ _ \
    @@@@@@@@@@@@@     @@@@@@        /\__/ / | | | (_| | | | __/
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       \____/|_| |_|\__,_|_| \___|
     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
          @@@@@@@@@

usage: onionshare-cli [-h] [--receive] [--website] [--chat] [--local-only] [--connect-timeout SECONDS] [--config FILENAME] [--persistent FILENAME]
           [--public] [--auto-start-timer SECONDS] [--auto-stop-timer SECONDS] [--legacy] [--client-auth] [--autostop-sharing]
           [--data-dir data_dir] [--disable_csp] [-v]
           [filename [filename ...]]

positional arguments:
 filename         List of files or folders to share

optional arguments:
 -h, --help        show this help message and exit
 --receive         Receive files
 --website         Publish website
 --chat          Start chat server
 --local-only       Don't use Tor (only for development)
 --connect-timeout SECONDS
              Give up connecting to Tor after a given amount of seconds (default: 120)
 --config FILENAME     Filename of custom global settings
 --persistent FILENAME   Filename of persistent session
 --public         Don't use a password
 --auto-start-timer SECONDS
              Start onion service at scheduled time (N seconds from now)
 --auto-stop-timer SECONDS
              Stop onion service at schedule time (N seconds from now)
 --legacy         Use legacy address (v2 onion service, not recommended)
 --client-auth       Use client authorization (requires --legacy)
 --autostop-sharing    Share files: Stop sharing after files have been sent
 --data-dir data_dir    Receive files: Save files received to this directory
 --disable_csp       Publish website: Disable Content Security Policy header (allows your website to use third-party resources)
 -v, --verbose       Log OnionShare errors to stdout, and web errors to disk

Διευθύνσεις παλαιού τύπου

Το OnionShare χρησιμοποιεί απο προεπιλογή υπηρεσίες onion Tor v3. Τη μοντέρνα εκδοχή διευθύνσεων 56 χαρακτήρων, για παράδειγμα:

uf3wmtpbstcupvrrsetrtct7qcmnqvdcsxqzxthxbx2y7tidatxye7id.onion

Το OnionShare υποστηρίζει ακόμη τις διευθύνσεις onion v2, παλαιού τύπου διευθύνσεις των 16 χαρακτήρων, για παράδειγμα:

lc7j6u55vhrh45eq.onion

Το OnionShare αποκαλεί τις διευθύνσεις onion v2 «παλαιές διευθύνσεις» και δεν τις προτείνει, καθώς οι διευθύνσεις onion v3 είναι ποιο ασφαλείς.

Για χρήση των παλαιών διευθύνσεων, πριν την έναρξη του διακομιστή κάντε κλικ «Εμφάνιση προχωρημένων ρυθμίσεων» από την καρτέλα του και επιλέξτε το «Χρήση παλαιών διευθύνσεων (υπηρεσία onion v2, μη προτεινόμενη)». Σε παλαιή κατάσταση μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυθεντικοποίηση πελάτη. Μετά την έναρξη του διακομιστή, δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την παλαιά κατάσταση. Θα πρέπει να εκκινήσετε νέα υπηρεσία σε νέα καρτέλα.

Το Tor Project σχεδιάζει την πλήρη απενεργοποίηση των υπηρεσιών onion v2 στις 15 Οκτωβρίου 2021 και την αφαίρεση των παλαιών onion υπηρεσιών νωρίτερα.