Εγκατάσταση

Windows ή macOS

Μπορείτε να κάνετε λήψη του OnionShare για Windows και macOS από την ιστοσελίδα OnionShare.

Εγκατάσταση σε Linux

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι εγκατάστασης του OnionShare σε Linux, προτείνεται όμως να γίνει μέσω του Flatpak ή του πακέτου Snap. Τα Flatpak και Snap διασφαλίζουν ότι θα χρησιμοποιείτε πάντα τη νεότερη έκδοση και ότι θα εκτελείτε το OnionShare μέσα σε sandbox.

Η υποστήριξη Snap είναι ενσωματωμένη στα Ubuntu και με την υποστήριξη Flatpak στο Fedora, αλλά ποιό θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από εσάς. Και τα δύο λειτουργούν με όλες τις διανομές Linux.

Εγκατάσταση του OnionShare με χρήση του Flatpak: https://flathub.org/apps/details/org.onionshare.OnionShare

Εγκατάσταση του OnionShare με χρήση του Snap: https://snapcraft.io/onionshare

Μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση ενός πακέτου PGP-signed .flatpak ή .snap από https://onionshare.org/dist/ εάν επιθυμείτε.

Επιβεβαίωση υπογραφών PGP

Μπορείτε να επαληθεύσετε ότι το πακέτο που κατεβάσετε είναι νόμιμο και δεν έχει παραβιαστεί, επαληθεύοντας την υπογραφή του PGP. Για Windows και macOS, αυτό το βήμα είναι προαιρετικό και παρέχει άμυνα σε βάθος: τα δυαδικά αρχεία OnionShare περιλαμβάνουν συγκεκριμένες υπογραφές λειτουργικού συστήματος και μπορείτε απλώς να βασιστείτε σε αυτά και μόνο αν θέλετε.

Κλειδί υπογραφής

Τα πακέτα υπογράφονται από τον Micah Lee, τον βασικό προγραμματιστή, χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του PGP με το αποτύπωμα 927F419D7EC82C2F149C1BD1403C2657CD994F73. Μπορείτε να κατεβάσετε το κλειδί του Micah από το διακομιστή κλειδιών keys.openpgp.org <https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/927F419D7EC82C2F149C1BD1403C2657CD994F73>`_.

Για την επιβεβαίωση υπογραφών θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το GnuPG. Για macOS χρειάζεστε το GPGTools και για Windows το Gpg4win.

Υπογραφές

Θα βρείτε τις υπογραφές (αρχεία .asc), για Windows, macOS, Flatpak, Snap και αρχεία εγκατάστασης στο https://onionshare.org/dist/ στο φάκελο με όνομα ανάλογο της έκδοσης του OnionShare. Μπορείτε επίσης να τα βρείτε και στη σελίδα εκδόσεων του GitHub.

Επιβεβαίωση

Με την εισαγωγή του δημόσιου κλειδιού του Micah στο GnuPG keychain, με τη λήψη του δυαδικού και της υπογραφής .asc, μπορείτε να επιβεβαιώσετε το δυαδικό σύστημα για macOS σε ένα τερματικό όπως:

gpg --verify OnionShare-2.2.pkg.asc OnionShare-2.2.pkg

Ή για Windows, σε μια γραμμή εντολών όπως:

gpg.exe --verify onionshare-2.2-setup.exe.asc onionshare-2.2-setup.exe

Θα πρέπει να δείτε κάτι όπως:

gpg: Signature made Tue 19 Feb 2019 09:25:28 AM AEDT using RSA key ID CD994F73
gpg: Good signature from "Micah Lee <micah@micahflee.com>"
gpg:         aka "Micah Lee <micah@firstlook.org>"
gpg:         aka "Micah Lee <micah@freedom.press>"
gpg:         aka "Micah Lee <micah.lee@firstlook.org>"
gpg:         aka "Micah Lee <micah.lee@theintercept.com>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 927F 419D 7EC8 2C2F 149C 1BD1 403C 2657 CD99 4F73

Εάν δεν εμφανιστεί το “Σωστή υπογραφή από”, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την ακεραιότητα του αρχείου (κακόβουλο ή άλλο) και δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το πακέτο. (Η “”ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:”” που φαίνεται παραπάνω, δεν αποτελεί πρόβλημα με το πακέτο, σημαίνει μόνο ότι δεν έχετε ήδη ορίσει κανένα επίπεδο “εμπιστοσύνης” του κλειδιού PGP του Micah).

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επαλήθευση των υπογραφών PGP, οι οδηγοί για Qubes OS και το Tor Project θα σας φανούν χρήσιμα.