Λάβετε βοήθεια

Διαβάστε την ιστοσελίδα

Θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τη χρήση του OnionShare. Ερευνήστε πρώτα όλες τις ενότητες για να βρείτε σχετικές απαντήσεις.

Ελέγξτε τα ζητήματα στο GitHub

Εάν δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα, παρακαλούμε ελέγξτε στο GitHub issues. Είναι πιθανό και κάποιος άλλος να αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα και συνομίλησε με τους προγραμματιστές ή να δημοσίευσε τη λύση.

Υποβάλετε ένα ζήτημα

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε λύση ή επιθυμείτε να υποβάλετε ερώτημα ή πρόταση νέας λειτουργίας, παρακαλούμε για την υποβολή ζητήματος. Απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού GitHub.

Γίνετε μέλος της ομάδας Keybase

Δείτε:ref:collaborating σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στην ομάδα Keybase για τη συζήτηση του έργου.