Λάβετε βοήθεια

Διαβάστε την ιστοσελίδα

Θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τη χρήση του OnionShare. Ερευνήστε πρώτα όλες τις ενότητες για να βρείτε σχετικές απαντήσεις.

Ελέγξτε τα ζητήματα στο GitHub

Εάν δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα, παρακαλούμε ελέγξτε στο GitHub issues. Είναι πιθανό και κάποιος άλλος να αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα και συνομίλησε με τους προγραμματιστές ή να δημοσίευσε τη λύση.

Υποβάλετε ένα ζήτημα

Αν δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση ή θέλετε να θέσετε μια ερώτηση ή να προτείνετε ένα νέο χαρακτηριστικό, παρακαλούμε υποβάλετε ένα ζήτημα. Απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στο GitHub.

Γίνετε μέλος της ομάδας Keybase

Δείτε:ref:collaborating σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στην ομάδα Keybase για τη συζήτηση του έργου.