Utveckla OnionShare

Samarbeta

OnionShare har en öppen Keybase-grupp för att diskutera projektet, ställa frågor, dela idéer och mönster och göra planer för framtida utveckling. (Det är också ett enkelt sätt att skicka slutpunkt-till-slutpunkt-krypterade direktmeddelanden till andra i OnionShare-communityn, som OnionShare-adresser.) Om du vill använda Keybase laddar du ned Keybase-appen <https://keybase.io/download>`_, skapar ett konto och går med i den här gruppen <https://keybase.io/team/onionshare>`_. I appen går du till ”Teams”, klickar på ”Join a Team” och skriver ”onionshare”.

OnionShare har också en e-postlista för utvecklare och designers att diskutera projektet.

Bidra med kod

OnionShare source code is to be found in this Git repository: https://github.com/onionshare/onionshare

If you’d like to contribute code to OnionShare, it helps to join the Keybase team and ask questions about what you’re thinking of working on. You should also review all of the open issues on GitHub to see if there are any you’d like to tackle.

När du är redo att bidra med kod öppnar du en pull-begäran i GitHub-lagringsplatsen och en av projektunderhållarna granskar den och ställer eventuellt frågor, begär ändringar, avvisar den eller sammanfogar den till projektet.

Starta utveckling

OnionShare is developed in Python. To get started, clone the Git repository at https://github.com/onionshare/onionshare/ and then consult the cli/README.md file to learn how to set up your development environment for the command-line version, and the desktop/README.md file to learn how to set up your development environment for the graphical version.

Dessa filer innehåller nödvändiga tekniska instruktioner och kommandon installerar beroenden för din plattform och för att köra OnionShare från källträdet.

Felsökningstips

Utförligt läge

När du utvecklar är det bekvämt att köra OnionShare från en terminal och lägga till flaggan ’’–verbose’’ (eller ’’-v’’ ) i kommandot. Detta skriver ut många användbara meddelanden till terminalen, till exempel när vissa objekt initieras, när händelser inträffar (som knappar klickade, inställningar som sparats eller laddats om) och annan felsökningsinformation. Till exempel:

$ poetry run onionshare-cli -v ~/Documents/roms/nes/Q-bert\ \(USA\).nes
╭───────────────────────────────────────────╮
│  *      ▄▄█████▄▄      *  │
│        ▄████▀▀▀████▄   *     │
│       ▀▀█▀    ▀██▄       │
│   *   ▄█▄     ▀██▄       │
│      ▄█████▄     ███    -+- │
│       ███     ▀█████▀      │
│       ▀██▄     ▀█▀       │
│     *  ▀██▄    ▄█▄▄   *    │
│ *       ▀████▄▄▄████▀        │
│         ▀▀█████▀▀         │
│       -+-           *   │
│  ▄▀▄        ▄▀▀ █         │
│  █ █   ▀     ▀▄ █         │
│  █ █ █▀▄ █ ▄▀▄ █▀▄ ▀▄ █▀▄ ▄▀▄ █▄▀ ▄█▄  │
│  ▀▄▀ █ █ █ ▀▄▀ █ █ ▄▄▀ █ █ ▀▄█ █  ▀▄▄  │
│                      │
│         v2.4.1          │
│                      │
│     https://onionshare.org/     │
╰───────────────────────────────────────────╯

[Sep 09 2021 19:13:20] Settings.__init__
[Sep 09 2021 19:13:20] Settings.load
[Sep 09 2021 19:13:20] Settings.load: Trying to load /home/user/.config/onionshare/onionshare.json
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=wordlist.txt
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=wordlist.txt, path=/home/user/code/onionshare/cli/onionshare_cli/resources/wordlist.txt
[Sep 09 2021 19:13:20] ModeSettings.load: creating /home/user/.config/onionshare/persistent/polish-pushpin-hydrated.json
[Sep 09 2021 19:13:20] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: general.title = None
[Sep 09 2021 19:13:20] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: general.public = False
[Sep 09 2021 19:13:20] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: general.autostart_timer = 0
[Sep 09 2021 19:13:20] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: general.autostop_timer = 0
[Sep 09 2021 19:13:20] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: share.autostop_sharing = True
[Sep 09 2021 19:13:20] Web.__init__: is_gui=False, mode=share
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=static
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=static, path=/home/user/code/onionshare/cli/onionshare_cli/resources/static
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=templates
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=templates, path=/home/user/code/onionshare/cli/onionshare_cli/resources/templates
[Sep 09 2021 19:13:20] Web.generate_static_url_path: new static_url_path is /static_gvvq2hplxhs2cekk665kagei6m
[Sep 09 2021 19:13:20] ShareModeWeb.init
[Sep 09 2021 19:13:20] Onion.__init__
[Sep 09 2021 19:13:20] Onion.connect
[Sep 09 2021 19:13:20] Settings.__init__
[Sep 09 2021 19:13:20] Settings.load
[Sep 09 2021 19:13:20] Settings.load: Trying to load /home/user/.config/onionshare/onionshare.json
[Sep 09 2021 19:13:20] Onion.connect: tor_data_directory_name=/home/user/.config/onionshare/tmp/tmpf3akiouy
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=torrc_template
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=torrc_template, path=/home/user/code/onionshare/cli/onionshare_cli/resources/torrc_template
Connecting to the Tor network: 100% - Done
[Sep 09 2021 19:13:30] Onion.connect: Connected to tor 0.4.6.7
[Sep 09 2021 19:13:30] Settings.load
[Sep 09 2021 19:13:30] Settings.load: Trying to load /home/user/.config/onionshare/onionshare.json
[Sep 09 2021 19:13:30] OnionShare.__init__
[Sep 09 2021 19:13:30] OnionShare.start_onion_service
[Sep 09 2021 19:13:30] Onion.start_onion_service: port=17616
[Sep 09 2021 19:13:30] Onion.start_onion_service: key_type=NEW, key_content=ED25519-V3
[Sep 09 2021 19:13:35] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: general.service_id = vucwsdmjt7szoc6pel3puqoxobiepdsowmqaq7pm7dzhembtzr2capad
[Sep 09 2021 19:13:35] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: onion.private_key = +HfFALM4MtrNh59ibfMtRwDCIpfpWHIcNh3boahqrHh3TkLAyQvzKTm/y53KoYKSh0VU+m9DZY7DtZuCzkHkqQ==
[Sep 09 2021 19:13:35] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: onion.client_auth_priv_key = G24TSNLIJX7YZM6R7P24AIGRU4N56ZFL7ENZVIDIWUEWY66YS3EQ
[Sep 09 2021 19:13:35] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: onion.client_auth_pub_key = GDY2EPXSS7Q3ELQJFIX2VELTVZ3QEYIGWIZ26CEDQKZJ5Y7VKI3A
Compressing files.
[Sep 09 2021 19:13:35] ShareModeWeb.init
[Sep 09 2021 19:13:35] ShareModeWeb.set_file_info_custom
[Sep 09 2021 19:13:35] ShareModeWeb.build_zipfile_list
[Sep 09 2021 19:13:35] Web.start: port=17616
* Running on http://127.0.0.1:17616/ (Press CTRL+C to quit)

Give this address and private key to the recipient:
http://vucwsdmjt7szoc6pel3puqoxobiepdsowmqaq7pm7dzhembtzr2capad.onion
Private key: G24TSNLIJX7YZM6R7P24AIGRU4N56ZFL7ENZVIDIWUEWY66YS3EQ

Press Ctrl+C to stop the server

Du kan lägga till egna felsökningsmeddelanden genom att köra metoden ’’Common.log’’ från ’’onionshare/common.py’’. Till exempel:

common.log('OnionShareGui', 'start_server', 'I ran here')

Detta kan vara användbart när du lär dig kedjan av händelser som inträffar när du använder OnionShare, eller värdet på vissa variabler före och efter att de manipulerats.

Endast lokalt

Tor är långsam, och det är ofta bekvämt att hoppa över att starta onion-tjänster helt och hållet under utvecklingen. Du kan göra detta med flaggan ”–local-only”. Till exempel:

$ poetry run onionshare-cli --local-only --receive
╭───────────────────────────────────────────╮
│  *      ▄▄█████▄▄      *  │
│        ▄████▀▀▀████▄   *     │
│       ▀▀█▀    ▀██▄       │
│   *   ▄█▄     ▀██▄       │
│      ▄█████▄     ███    -+- │
│       ███     ▀█████▀      │
│       ▀██▄     ▀█▀       │
│     *  ▀██▄    ▄█▄▄   *    │
│ *       ▀████▄▄▄████▀        │
│         ▀▀█████▀▀         │
│       -+-           *   │
│  ▄▀▄        ▄▀▀ █         │
│  █ █   ▀     ▀▄ █         │
│  █ █ █▀▄ █ ▄▀▄ █▀▄ ▀▄ █▀▄ ▄▀▄ █▄▀ ▄█▄  │
│  ▀▄▀ █ █ █ ▀▄▀ █ █ ▄▄▀ █ █ ▀▄█ █  ▀▄▄  │
│                      │
│         v2.4.1          │
│                      │
│     https://onionshare.org/     │
╰───────────────────────────────────────────╯

* Running on http://127.0.0.1:17641/ (Press CTRL+C to quit)

Files sent to you appear in this folder: /home/user/OnionShare

Warning: Receive mode lets people upload files to your computer. Some files can potentially take control of your computer if you open them. Only open things from people you trust, or if you know what you are doing.

Give this address and private key to the sender:
http://127.0.0.1:17641
Private key: E2GOT5LTUTP3OAMRCRXO4GSH6VKJEUOXZQUC336SRKAHTTT5OVSA

Press Ctrl+C to stop the server

In this case, you load the URL http://127.0.0.1:17641 in a normal web-browser like Firefox, instead of using the Tor Browser. The private key is not actually needed in local-only mode, so you can ignore it.

Bidra med översättningar

Hjälp till att göra OnionShare lättare att använda och mer bekant och välkomnande för människor genom att översätta det på Hosted Weblate. Bevara alltid ”OnionShare” med latinska bokstäver och använd ”OnionShare (lokalt namn)” om det behövs.

Om du vill hjälpa till att översätta skapar du ett Hosted Weblate-konto och börjar bidra.

Förslag på engelska originalsträngar

Ibland är de ursprungliga engelska strängarna felaktiga eller matchar inte programmet och dokumentationen.

Begär förbättringar av källfilsträngen genom att lägga till @kingu i Weblate-kommentaren eller öppna ett GitHub-ärende eller en pull-begäran. Det senare säkerställer att alla utvecklare uppströms ser förslaget och kan eventuellt ändra strängen via de vanliga kodgranskningsprocesserna.

Översättningarnas status

Här är den aktuella översättningsstatusen. Om du vill starta en översättning på ett språk som ännu inte har startats skriver du till e-postlistan: onionshare-dev@lists.riseup.net

https://hosted.weblate.org/widgets/onionshare/-/translations/multi-auto.svg